Gamylerna vid Nylands Nation

Gamylerna är en förening inom Nylands nation som välkomnar alla som är eller har varit medlemmar av nationen. Åldern spelar ingen roll, huvudsaken är att man känner sig som en äkta nylänning! Gamylerna grundades våren 1997 för att upprätthålla de sociala kontakterna mellan och inom de olika nationsgenerationerna. Ett sätt att hålla den Nyländska anden vid liv! Men Gamylerna vill också vid behov hjälpa och stöda den aktiva nationsgenerationen med sin samlade erfarenhet av nationslivet. Gamylerna ordnar program i nyländsk anda som kompletterar nationens ordinarie verksamhet under årets lopp. Det första GNN ordnande var en stor fest i Vikingasalen 1997. Drygt 100 nylänningar i alla åldrar deltog; den äldsta nylänningen var inskriven 1936, den yngsta hade skrivit in sig på nationen 1997. Sedan denna fest har GNN haft bl.a. sitsar, musei- och teaterbesök på programmet.

Program genom åren:

 • År 2000: Föreläsningsserie med vår egen nation som tema
 • År 2002: GNN firade ett hejdundrande 5-årsjubileum med en sits på Klubben
 • År 2004: Sits till ära av Runebergs 200-årsjubileum, samt kransnedläggning vid statyn
 • År 2004: Skriften 1904. Nyland – Samlingar utgivna av Nylands nation XIII utgavs den 16 juni på Klubben, med en supé i 1904-års anda i samråd med aktiva från ESO. Redaktionsrådet för skriften 1904 bestod av Gamylernas styrelse. Detta trettonde band har som övergripande tema firandet av jubileum som inföll året 2004, bl.a. Albert Edelfelts 150-årsjubileum, Gunnar Berndtsons 150-årsjubileum och Eugen Schaumans 100-årsminne.
 • År 2004: Besök till nationens hedersmedlem Albert Edelfelts 150-års jubileumsutställning i Ateneum. Efter museibesöket firades en ost- och vinkväll.
 • År 2007: 10-årsjubileumssits i november.
 • År 2010: Gamylkväll på klubben med ost och vin, 21.10. Mico Bränn berättade om Nationens konstsamlingar och boken Galleria Nylandensis (2008)
 • År 2012: Gamylerna deltog i Nylands nations "Öppna dörrars dag" under hösten.År 2012: Gamylernas 15-årsjubileum firades med Ost- och vinkväll i november. Under kvällen höll Wilhelm Brummer ett anförande om heraldik.
 • År 2013: Besök på Nationalmuseets medeltidsutställning.
 • År 2014: Vårutflykt till Fiskars under våren, med Kim Björklund som guide.
 • År 2014: Besök på Tove Jansson utställningen vid Atenum under hösten.
 • År 2014: Föredragsafton om Hjalmar Neiglick, med anförande av Eliel Kilpelä, under hösten.
 • År 2015: Programafton med Bellman som tema, under hösten.

Info om GNN får du på nationens kansli:
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors, tfn (09) 63 19 69

På Nationen händer det alltid något kul, så som evenemangen här nedanför!

Visa hela kalendern

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter