Nationshusets fasad

Nationshusets fasad
© Kimmo Levonen

Nylands Nation grundades år 1643 i Åbo som en nation för de nyländska studerandena. Nationen är en obunden, tvärvetenskaplig organisation för studerande och har ca 700 medlemmar varav två tredjedelar studerar vid Helsingfors universitet och en tredjedel studerar på bl.a. Aalto-universitetet, Hanken och Arcada. Nationen fungerar som en samlingsplats för studeranden med anknytning till Nyland och Helsingfors.

Även om nationen är Finlands äldsta är den varken dammig eller gammaldags - tvärtom. På nationen ordnas en massa program, allt från fina frackfester till tokroliga maskerader, kulturprogram, besök till museer och biografer och spel- och klubbkvällar. På dessa evenemang får alla studeranden delta.

 

Nationen delar också årligen ut stipendier och nationen har ett stort antal bostäder, som erbjuds medlemmar, vid Majstranden, Majparken och på Rautalampivägen.

Nationen har en inspektor samt en kurator vilka väljs för tre år åt gången. Den löpande verksamheten sköts av styrelsen, som varje år väljs i december månad på valmötet. Utöver styrelsen, inspektor och kurator finns det också funktionärer och utskott som gör en ovärderlig insats. "Nationen är, av studerande, för studerande", som en gammal ordförande sagt.

Väl mött på Nylands nation!

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter