Där blingbling föds...

Här har du dig en liten presentation av Lucius-orden som delar ut medaljer på Nationen.

Lucius-Orden, grundad 1991, är ett ordenssällskap inom Nylands Nation. Dess uppgift är att belöna aktiva nylänningar. För detta ändamål förlänar Orden medaljer och andra utmärkelsetecken. Vi är inte ett hemligt sällskap, trots att det för många oinvigda kan verka så. Orden står under Nylands Nation och banden förstärks ytterligare med att ordenssekreteraren, som sköter ordens vardagliga uppgifter, är en funktionär som väljs av nationsmötet. Nationens inspektor är Ordenskansler, kurator Ordens vicekansler och ordförande är ombudsman.

Verksamheten går ut på att årligen ordna ordenskapitel, i regel i samband med funktionärsbytet, samt att ungefär vart tredje år hålla den s.k. Stora Ordensdagen då alla som blivit riddare eller högre samlas på Nationen för trevlig samvaro i form av festmiddag. Det är ett ypperligt tillfälle att få träffa gamla aktiva nationsvänner!

Orden leds av ett organ som kallas för den Lucianska academien. Inom academien finns ett antal aktiva ledamöter som ser till att de praktiska ärendena blir skötta. I princip kan academien ses som ordens delegation och den aktiva gruppen, som är professriddare, är en slags styrelse. Academiledamöterna igenkänns av ett storkors med ett brett blått band som går över bröstet och professriddarna dessutöver med halskors / rosett i ett vitt band med blåa kanter.

Luciusordens utmärkelser

Ordenskanslers kedja

Ordenskanslers kedja

Bäres av ordenskansler

Vicekanslers kedja

Vicekanslers kedja

Bäres av ordens vicekansler

Vicekanslers kedja

Storofficerskors av första klass

5 insignier utdelade varav en i nationsband och en med briljanter

Vicekanslers kedja

Storofficerskors av andra klass med briljanter

5 insignier utdelade

Vicekanslers kedja

Storofficerskors av andra klass

20 insignier utdelade

Vicekanslers kedja

Professriddartecken

(en sautoir)
12 insignier utdelade

Vicekanslers kedja

Officiantskors

Vicekanslers kedja

Stora kommendörskorset

(en echarpé)
20 insignier utdelade

Vicekanslers kedja

Kommendörskors

(en sautoir)
131 insignier utdelade
varav 17 i nationsband och 13 med briljanter

Vicekanslers kedja

Riddarkors

188 insignier utdelade
varav 13 i nationsband och 1 med distinktion

Vicekanslers kedja

Lucianertecknet

Luciusordens medaljer

Vicekanslers kedja

Esox-in-memoriam

21 medaljer utdelade
varav 1 med distinktion

Vicekanslers kedja

Ordenskapitlets förtjänstmedalj

60 medaljer utdelade

Vicekanslers kedja

Förtjänstmedalj av första klass

194 medaljer utdelade

Vicekanslers kedja

Förtjänstmedalj av andra klass

250 medaljer utdelade

Vicekanslers kedja

Förtjänstmedalj av tredje klass

400 medaljer utdelade

Vicekanslers kedja

Jubileumsmedaljer vid 15 och 20 år

Vicekanslers kedja

Jubileumsmedalj vid 25 år

Foto: Kimmo Levonen