Lucius-Orden, grundad 1991, är ett ordenssällskap inom Nylands Nation. Dess uppgift är att belöna aktiva nylänningar. För detta ändamål förlänar Orden medaljer och andra utmärkelsetecken. Vi är inte ett hemligt sällskap, trots att det för många oinvigda kan verka så. Orden står under Nylands Nation och banden förstärks ytterligare med att ordenssekreteraren, som sköter ordens vardagliga uppgifter, är en funktionär som väljs av nationsmötet. Nationens inspektor är Ordenskansler, kurator Ordens vicekansler och ordförande är ombudsman.

Verksamheten går ut på att årligen ordna ordenskapitel, i regel i samband med funktionärsbytet, samt att ungefär vart tredje år hålla den s.k. Stora Ordensdagen då alla som blivit riddare eller högre samlas på Nationen för trevlig samvaro i form av festmiddag. Det är ett ypperligt tillfälle att få träffa gamla aktiva nationsvänner!

Orden leds av ett organ som kallas för den Lucianska academien. Inom academien finns ett antal aktiva ledamöter som ser till att de praktiska ärendena blir skötta. I princip kan academien ses som ordens delegation och den aktiva gruppen, som är professriddare, är en slags styrelse. Academiledamöterna igenkänns av ett storkors med ett brett blått band som går över bröstet och professriddarna dessutöver med halskors / rosett i ett vitt band med blåa kanter.

 

Luciusordens utmärkelser

 
Ordenskanslers kedja

Ordenskanslers kedja

Bäres av ordenskansler

Vicekanslers kedja

Vicekanslers kedja

Bäres av ordens vicekansler

Storofficerskors av första klass

Storofficerskors av första klass

5 insignier utdelade
varav en i nationsband och en med briljanter

Storofficerskors av andra klass med briljanter

Storofficerskors av andra klass med briljanter

5 insignier utdelade

Storofficerskors av andra klass

Storofficerskors av andra klass

20 insignier utdelade

Professriddartecken

Professriddartecken

(en sautoir)
12 insignier utdelade

Officiantskors

Officiantskors

 

Stora kommendörskorset

Stora kommendörskorset

(en echarpé)
20 insignier utdelade

Kommendörskors

Kommendörskors

(en sautoir)
131 insignier utdelade
varav 17 i nationsband och 13 med briljanter

Riddarkors

Riddarkors

 188 insignier utdelade
varav 13 i nationsband och 1 med distinktion

Lucianertecknet

Lucianertecknet

 

Luciusordens medaljer

 
Esox-in-memoriam

Esox-in-memoriam

21 medaljer utdelade
varav 1 med distinktion

Ordenskapitlets förtjänstmedalj

Ordenskapitlets förtjänstmedalj

60 medaljer utdelade

Förtjänstmedalj av första klass

Förtjänstmedalj av första klass

194 medaljer utdelade

Förtjänstmedalj av andra klass

Förtjänstmedalj av andra klass

250 medaljer utdelade

Förtjänstmedalj av tredje klass

Förtjänstmedalj av tredje klass

400 medaljer utdelade

Jubileumsmedaljer vid 15 och 20 år

Jubileumsmedaljer vid 15 och 20 år

 

Jubileumsmedalj vid 25 år

Jubileumsmedalj vid 25 år

 

Foto: Kimmo Levonen, 2016