Skapa konto

För att kunna registrera dig på hemsidan måste du vara medlem av nationen och medlemsavgiften måste vara betald. Din registrering behandlas av kanslisten efter att du bekräftat din e-postadress.

Användarregistrering
Fält
Avbryt

På Nationen händer det alltid något kul, så som evenemangen här nedanför!

Visa hela kalendern

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter